niedziela, 18 grudnia 2022

Słowoobrazy - wystawa grupowa

 

SŁOWOBRAZY

wystawa grupowa 

11.12. - wernisaż wystawy

CKiIO, Podkowa Leśna

Więcej TU

Temat panelu dyskusyjnego i wystawy dotyczy szeroko rozumianego związku słowa i obrazu, sztuk wizualnych oraz literatury, powiązania litery, tekstu z obrazem, treści z formą.
Zaproszeni artyści różnych pokoleń, z sześciu różnych ośrodków uniwersyteckich i akademickich z Polski odnoszą się w odmienny sposób do tematu, ukazując widzom szerokie spektrum interpretacji. Prezentowane są więc książki artystyczne, ilustracje lub prace inspirowane utworami literackimi, ale także takie, których autorzy tworzą własne znaki graficzne, malarskie oraz ich znaczenia. Szczególny aspekt związku tekstu i obrazu stanowią logotypy, grafiki, czy też instalacje z motywem liter. Niektórzy z artystów wykorzystują do tworzenia obrazów własne teksty lub wiersze, które stanowią integralną część dzieła. Bezpośredni zapis pozawerbalnych treści pojawia się w pracach wykorzystujących gest w procesie twórczym, czy też w graficznych portretach. Zaskakującym, ale też ważnym dopełnieniem rozważań o przekazie treści w obrazie są prace o charakterze kontemplatywnym, które opowiadają o milczeniu.
Całość wystawy stanowi przekrój różnych postaw artystycznych, odniesień do słowa i obrazu za pomocą odmiennych mediów cyfrowych oraz analogowych.

Artystki i artyści:

Dominika Bobulska, Betina Bożek, Gabriela Cichowska, Agnieszka Dutka, Jacek Gaj, Barbara Janczak, Marcin Klag, Henryk Królikowski, Agnieszka Łukaszewska, Małgorzata Niespodziewana, Michał Misiak, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz, Agnieszka Piksa, Anna Sadowska, Bogna Sroka-Mucha, Magdalena Szplit-Królikowska, Piotr Tołoczko, Magdalena Wosik, Olga Ząbroń
Magdalena Żmijowska, Robert Żbikowski

Uczelnie:

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Politechnika Bydgoska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...